Skip to main content

Serije - Turska serija Mavera | Univerzum

August 02, 2021 at 03:56 PM adminStartuj Epizodu Ova serija donosi priču o životu važne turske istorijske ličnosti, pesniku i filozofu koji se zvao Hace Ahmed Yesevi. Priča u seriji nas vodi u kraj 11. i početak 12. veka kada je živeo ovaj istaknuti pesnik i sufi, rani mistik koji je izvršio snažan uticaj na razvoj sufijskih redova širom sveta turskog govornog područja. Yesevi je imao važnu ulogu u širenju Islama među turskim narodom i veliki uticaj u ujedinjenju naroda.
Hace Ahmed Yesevi bio je jedan od najeminentnijih moralnih lidera u istoriji Islama. Njegove pesme su sakupljene u knjizi Divan-i Hikmet.
Serija Mavera će se sastojati od 30 epizoda koje su već ranije snimljene i pripremljene.